Empatik - Smart Is Hot. 
Nájdi Sa

Máme Otvorené Srdcia, Sme Mladí, Bystrí, Jednoducho Hot.

DiDa - Detská Informačná Linka, Bezplatné Poradenstvo


Cieľová skupina:     Mladí ľudia  ( viac ako 1 200 000 ) Zdroj
Pôsobnosť:             celoSlovenská a sme otvorení celému svetu :)
Právna forma:        Občianske združenie mladých


Viac ako 30% absolventov škôl je nezamestnaných.
Zdroj
Viac ako 70% mladých chce žiť v zahraničí.
Viac ako 30 000 mladých každoročne odchádza do zahraničia.

Väčšina mladých sa chce realizovať, ale nevie ako, alebo nemá možnosti. Spoločnosť berie mladým ideály a nádeje, a tak sa mnohí rozhodnú hľadať šťastie v zahraničí. Niektorí to vzdajú a začnú sa spoliehať na sociálny systém.

Ako to môžeme zmeniť?
Kampaňami na podporu pozitívneho myslenia mladých, aby neupadali pod ťarchou médií a spoločenského diania. Povzbudenie a nádej je pre mladých najväčšou pomocou. Naučíme mladých tvoriť projekty, získavať zdroje a realizovať ich. Spolupracujeme so slovenskými a zahraničnými mládežníckymi organizáciami. Spoznávame kultúry a pracovné prostredia v zahraničí. Spájame múdrosť dospelých s entuziazmom mladých. Pomáhame mladým riešiť budúcnosť a nájsť ich vášeň, aby sa ňou vedeli živiť.
 
Naše aktivity: 
-          Prieskumy potrieb, problémov a ich riešení
-          Diskusie a konferencie – o aktuálnych témach, podľa požiadaviek mladých
-          Školenia, semináre a konzultácie so zameraním na osobný rozvoj a sebarealizáciu mladých
-          Medzinárodná spolupráca 
-          Informačná linka -
DiDa


Vnímavo realizujeme potreby mladých, so zameraním na pozitívne myslenie, sebarealizáciu a informovanosť.

Rozumieme mladým, veď sme mladí. Umocňujeme aj ich radosť a pozitívne myslenie. 
Každý má chuť realizovať sa tak, ako chce, len potrebuje dostať priestor. Mladí sú zvedaví, chcú poznať novinky a túžia po vzdelaní. Empatik vytvára takýto priestor na sebarealizáciu a získavanie informácií. 
Informácie a odpovede na zvedavé otázky poskytujeme aj prostredníctvom projektu
DiDa.sk s dlhoročnou tradíciou.

Podporte mladých a pridajte sa k
nám.